Categories

Hướng dẫn đặt hàng

I.HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

+ Với tài khoản ngân hàng Quốc Tế VIBank, chi nhánh Hà Đông, Hà Nội Họ tên: Nguyễn Duy Thanh ;số tài khoản : 025704060443494

+ Với tài khoản Ngân hàng BiDv. Chi nhánh phúc yên. Vĩnh phúc. Họ tên : NGuyễn Duy Thanh ; số tài khoản: 42610000165522

+Với tài khoản ngân hàng Công Thương Việt nam vietinbank, chi nhánh Gia Lâm - Hà Nội Họ tên : NGuyễn Duy Thanh ; số tài khoản :711A38207779.